Перейти до основного вмісту

Поділіться:

06/24

На Трипільській ТЕС розпочато пусконалагоджувальні роботи першої в Україні установки сіркоочистки димових газів

Для поліпшення екологічної ситуації в столичному регіоні, на енергоблоці №2 Трипільської ТЕС реалізується проект будівництва повномасштабної установки сіркоочистки димових газів із застосуванням сучасної напівсухої технології європейської фірми RAFACO S.A. (Польща).
АТ КІЕП є Генеральним проектувальником цього унікального проекту, а також здійснює авторський нагляд за виконанням будівельних робіт. Станом на початок червня 2019 року завершуються будівельні роботи і виконуються налагоджувальні роботи основного і допоміжного устаткування технологічних систем, електропостачання і автоматизації.

Трипільська ТЕС відноситься до об'єктів, які в силу специфіки виробництва складають підвищену екологічну небезпеку. З усіх видів шкідливого впливу, що чиниться ТЕС на навколишнє середовище, найбільш масштабним і небезпечним є вплив на атмосферне повітря через викиди з димовими газами забруднюючих речовин, в першу чергу двоокису сірки та золи.

Енергоблоки Трипільської ТЕС споруджувалися і вводилися в експлуатацію в 1969-1970 роках за проектами АТ КІЕП. Розроблялися і затверджувалися вони відповідно до діючих в той час вимогами і були оснащені тільки обладнанням для очищення димових газів від золи, ефективність роботи якого в даний час вже не відповідає сучасним вимогам і не забезпечує очищення димових газів від двоокису сірки.

В рамках реконструкції енергоблоку №2, на Трипільській ТЕС передбачається будівництво першої в Україні повномасштабної установки десульфуризації газів (УДГ) для очищення димових газів від двоокису сірки.

Метою будівництва УДГ за вищевказаною технології є виключно забезпечення очистки димових газів від двоокису сірки з одночасним підвищенням ступеня очищення димових газів від золи частинок шляхом впровадження додаткової установки для уловлювання продукту сіркоочистки в суміші з золою - рукавного фільтра при мінімізації споживання природних (води, сорбенту, повітря ) і енергетичних (електро- і теплоенергії) ресурсів.

Рішення про спорудження першої в Україні пілотної установки десульфуризації димових газів було прийнято з урахуванням вимог чинного природоохоронного законодавства, міжнародних зобов'язань України як члена Енергетичного Співтовариства.
Реалізація даного проекту дозволить Трипільської ТЕС виробляти екологічно чисту теплову та електричну енергію.

Потрібно більше інформації про КІЕП?

Дізнайтеся про нашу багату історію, сьогодення і амбіційні плани на майбутнє, и ви обов’язково забажаєте стати частиною КІЕП.

Читати Далі